Direktoratet for nodkommunikasjon

Se oversikt over utbyggingen

Nødnett er bygget ut i hele landet. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødnett gjør det mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen.
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • Brukerne er fornøyde med funksjonaliteten i Nødnett. Mest fornøyd er brukerne med at samtalene er avlytningssikret, og med mulighetene for ulike talegrupper.
  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre lydkvalitet og avlyttningssikret kommunikasjon.
  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

Twitter

1.0.169.361