Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Kapasiteten i Nødnett er dimensjonert til å gi god kapasitet i den daglige operative tjeneste og ved større ulykker.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.
  • Stortinget vedtok landsdekkende utbygging av Nødnett i juni 2011. Utbyggingen skal være ferdig i 2015.
  • Direktoratet for nødkommunikasjon eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • Nødnett gjør det mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen.
  • Nødnett offisielt åpnet 17.august 2010. Første utbyggingstrinn består av 54 kommuner på det sentrale Østlandet.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.
1.0.151.090