Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Nødetatene har allerede fått gode erfaringer med samhandling over Nødnett og ser at bruk av felles talegrupper for flere etater fører til mer effektiv bruk av ressurser.
  • Samtaler i Nødnett er sikret mot avlytting ved kryptering og ved streng tilgangskontroll for radioene i nettet.
  • Nødnettradioene har alarmknapp til bruk for personell i fare, åpner for direkte kommunikasjon med høyeste prioritet til kommunikasjonssentralen.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom etater og utnyttelse av stordriftsfordeler.
  • Utbyggingen av Nødnett i hele Norge skjer i fem faser frem til 2015.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.
1.0.157.649