Direktoratet for nodkommunikasjon

Se oversikt over utbyggingen

Nødnett er bygget ut i hele landet. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Alle radioterminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • En Nødnettradio må godkjennes for bruk i nettet og vil bare kunne kommunisere i grupper den er gitt tilgang til. Radioer på avveie vil bli ekskludert fra nettet.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

Twitter

1.0.167.970