Direktoratet for nodkommunikasjon

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødnett gjør det mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen.
  • Stortinget vedtok landsdekkende utbygging av Nødnett i juni 2011. Utbyggingen skal være ferdig i 2015.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • En Nødnettradio må godkjennes for bruk i nettet og vil bare kunne kommunisere i grupper den er gitt tilgang til. Radioer på avveie vil bli ekskludert fra nettet.
  • Nødnettdagene 2015 samlet over 678 deltakere?
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • For å kunne benytte Nødnett også ved hendelser i områder der det ikke er mulig å etablere fast dekning, vil det bli anskaffet mobile basestasjonersom kan fraktes til et skadested.

Twitter

1.0.161.290