Direktoratet for nodkommunikasjon

Nyheter

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • Nødnett offisielt åpnet 17.august 2010. Første utbyggingstrinn består av 54 kommuner på det sentrale Østlandet.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett offisielt åpnet 17.august 2010. Første utbyggingstrinn består av 54 kommuner på det sentrale Østlandet.
  • At Nødnett er avlytningssikret er avgjørende for politiets arbeid og sikkerhet. Det gir også økt informasjonssikkerhet og sikrer personvernet.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Undersøkelser viser at innføringen av Nødnett har vært en positiv opplevelse for brukerne. Nødnett oppleves totalt sett som bedre enn radiosambandet de hadde tidligere.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.

Twitter

1.0.167.970