Direktoratet for nodkommunikasjon

Se oversikt over utbyggingen

Nødnett er bygget ut i hele landet. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.
  • Nødnettdagene 2015 samlet 678 deltakere?
  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom etater.
  • Nødnettdagene 2016 blir arrangert i Trondheim 19. og 20. april?
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Representanter fra kjernebrukerne har vært involvert i Nødnett fra starten av, og brukerkrav fra brann, politi og helse har vært førende i valg av løsning.
  • Nødnett er betegnelsen på et digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene i Norge basert på TETRA-standarden.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.

Twitter

1.0.169.361