Direktoratet for nodkommunikasjon

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.
  • Samtaler i Nødnett er sikret mot avlytting ved kryptering og ved streng tilgangskontroll for radioene i nettet.
  • At Nødnett er avlytningssikret er avgjørende for politiets arbeid og sikkerhet. Det gir også økt informasjonssikkerhet og sikrer personvernet.
  • Nødetatene har allerede fått gode erfaringer med samhandling over Nødnett og ser at bruk av felles talegrupper for flere etater fører til mer effektiv bruk av ressurser.
  • Direktoratet for nødkommunikasjon eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.
  • Nødnettdagene 2014 samlet 524 deltakere?
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

Twitter

1.0.161.290