Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Nødnett har nær 100 % befolkningsdekning og 86 % arealdekning.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Nødnettdagene 2016 samlet 683 deltakere fra inn og utland
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødnett gir mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.

Twitter

1.0.170.638