Direktoratet for nodkommunikasjon

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • Nødnettdagene 2014 samlet 524 deltakere?
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Basestasjoner plasseres i utgangspunktet på steder hvor de vil gi best mulig dekning. Dette tilsier plassering høyt i terrenget, og med høye master.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • DNK kontrollerer hvilke radioterminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.
  • Nødnett gir mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.
  • I vurderingen av plassering av basestasjoner skal det blant annet tas hensyn til dekning, naturmangfold, kulturminner og bebyggelse.
  • Direktoratet for nødkommunikasjon eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.

Twitter

1.0.161.290