Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Det blir konkurranser, flotte utstillinger, interessante foredrag og god mat under Nødnettdagene 2015?
  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.
  • Brukerne er fornøyde med funksjonaliteten i Nødnett. Mest fornøyd er brukerne med at samtalene er avlytningssikret, og med mulighetene for ulike talegrupper.
  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom etater og utnyttelse av stordriftsfordeler.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødetatene har allerede fått gode erfaringer med samhandling over Nødnett og ser at bruk av felles talegrupper for flere etater fører til mer effektiv bruk av ressurser.
  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.
  • Prisen på Nødnettdagene er kun 1000,-. Det inkluderer begge dager, pluss festmiddag på kvelden.
  • Nødnett gir bedre personellsikkerhet og mer effektiv ressursbruk i etatene.
  • Nødnett gjør det mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen.

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.
1.0.157.649