Direktoratet for nodkommunikasjon

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • Alle radioterminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nødetatenes behov.
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Nødnett offisielt åpnet 17.august 2010. Første utbyggingstrinn består av 54 kommuner på det sentrale Østlandet.

Twitter

1.0.161.290