Direktoratet for nodkommunikasjon

Nødnettdagene

Nyheter

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • Nødnettdagene 2015 holdes i Trondheim 24. og 25. mars?
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Undersøkelser viser at innføringen av Nødnett har vært en positiv opplevelse for brukerne. Nødnett oppleves totalt sett som bedre enn radiosambandet de hadde tidligere.
  • Utbyggingen av Nødnett i hele Norge skjer i fem faser frem til 2015.
  • Nødnett gir mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Kjernebrukere av Nødnett er de tre nødetatene brann, politi og helse. Disse etatene bruker radiosambandet som en viktig innsatsfaktor i sitt daglige arbeid.
  • Nødetatene har allerede fått gode erfaringer med samhandling over Nødnett og ser at bruk av felles talegrupper for flere etater fører til mer effektiv bruk av ressurser.
  • Utbyggingen av Nødnett i hele Norge skjer i fem faser frem til 2015.
  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.

Twitter

1.0.161.290