Direktoratet for nodkommunikasjon

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre talelyd og avlytningssikret kommunikasjon.
  • Utbyggingen av Nødnett i hele Norge skjer i fem faser frem til 2015.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødnett bidrar til at etatenes radiosamband tilfredsstiller operative og sikkerhetsmessige krav.

Twitter

1.0.161.290