Direktoratet for nodkommunikasjon

Nyheter

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre talelyd og avlytningssikret kommunikasjon.
  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.
  • Undersøkelser viser at innføringen av Nødnett har vært en positiv opplevelse for brukerne. Nødnett oppleves totalt sett som bedre enn radiosambandet de hadde tidligere.
  • Nødnett er et spesialsamband beregnet for kommunikasjon i grupper, men kan også benyttes som én-til-én samband og til å ringe utav nettet og inn i andre nett.
  • Nødetatene har allerede fått gode erfaringer med samhandling over Nødnett og ser at bruk av felles talegrupper for flere etater fører til mer effektiv bruk av ressurser.
  • Det er strenge krav til dekning i Nødnett for å dekke nødetatenes behov.
  • Nødnett åpner for internasjonalt samarbeid og samhandling på tvers av landegrenser.
  • TETRA er overveiende valgt som standard for nødkommunikasjon i Europa, og våre naboland Danmark, Finland og Sverige baserer sin nødkommunikasjon på TETRA-samband.

Twitter

1.0.161.290