Direktoratet for nodkommunikasjon

Se oversikt over utbyggingen

Nødnett er bygget ut i hele landet. Les mer om ditt område her.

Visste du at...

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødnettdagene 2016 blir arrangert i Trondheim 19. og 20. april?
  • Nødnettdagene 2015 samlet 678 deltakere?
  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom etater.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Brukerne er fornøyde med funksjonaliteten i Nødnett. Mest fornøyd er brukerne med at samtalene er avlytningssikret, og med mulighetene for ulike talegrupper.
  • Direktoratet for nødkommunikasjon eier og forvalter Nødnett på vegne av staten.
  • Alle radioterminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.
  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.

Twitter

1.0.169.361