Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Alle radioterminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.
  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidra til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødnett legger til rette for samvirke mellom ulike etater og organisasjoner.
  • Nødnett har nær 100 % befolkningsdekning og 86 % arealdekning.
  • Nødnett gjør det mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • Nødnett gir en klar styrking av beredskapen og krisehåndteringen gjennom å operere på samme kommunikasjonsplattform.
  • Nødnett baseres på den europeiske standarden TETRA, og radiofrekvensene ligger i 380-400 MHz båndet.

Twitter

1.0.170.496