Direktoratet for nodkommunikasjon

Visste du at...

  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Nødnettradioer kan også brukes som walkie-talkier i områder uten dekning.
  • Nødnettradioene har alarmknapp til bruk for personell i fare, åpner for direkte kommunikasjon med høyeste prioritet til kommunikasjonssentralen.
  • Prisen på Nødnettdagene er kun 1000,-. Det inkluderer begge dager, pluss festmiddag på kvelden.
  • Personvernet vil styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
  • Bruk av Nødnett vil bidra til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.

Se oversikt over utbyggingen

Utbyggingen av Nødnett skjer i fem faser frem mot 2015. Les mer om ditt område her.
1.0.157.649