Direktoratet for nodkommunikasjon

Ledige stillinger

I Direktoratet for nødkommunikasjon jobber vi med etablering, drift, forvaltning og videreutvikling av Nødnett. Hos oss blir du en del av et spennende arbeidsmiljø med høy faglig kompetanse. 

De varierte arbeidsoppgavene til DNK gjør at vi trenger medarbeidere med ulik utdanning, erfaring og kompetanse. I dag er vi omtrent 110 ansatte med bakgrunn fra blant annet ingeniørfag, IT, samfunnsvitenskap, humanistiske fag, jus og økonomi. 

 

Ledige stillinger

 

Registrer eller endre CV 

Selv om du registerer CV så må du følge med på når det blir lagt ut nye stillinger.

1.0.170.638