Direktoratet for nødkommunikasjon har besluttet å ikke gjennomføre Nødnettdagene 2017 i mai som planlagt.