Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) vil bli nedlagt som eget direktorat. Dagens lokalisering videreføres for å unngå tap av kompetanse.

 

Godt utgangspunkt

- Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap setter viktige rammer i beredskaps-Norge. DSB har et bredt samordningsansvar innen samfunnssikkerhet, og er derfor et godt utgangspunkt for videreutvikling av Nødnett som beredskapsverktøy. Jeg ser fram til å bidra til å realisere nød- og beredskapskommunikasjon som en integrert del av norsk samfunnssikkerhetsarbeid, sier Tor Helge Lyngstøl, direktør i DNK.

 

Lyngstøl skal inngå i DSBs ledergruppe.

 

Regjeringen vil organisere nød- og beredskapskommunikasjon tettere sammen med andre samfunnssikkerhetsområder.

 

- Nødnett er blitt et svært viktig verktøy i nød- og beredskapssammenheng. Det å samle ansvar vil være positivt for bruk, utbredelse og videreutvikling av Nødnett. Tilførsel av teknisk kompetanse til DSB legger til rette for en mer strategisk tilnærming til nød- og beredskapskommunikasjon og til IKT-utvikling på samfunnssikkerhetsfeltet, sa justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) i en pressemelding 17.10.2016.

 

Samfunnssikkerhetsarbeidet består av mange aktører, både profesjonelle og frivillige, som skal samarbeide i det daglige og i krisesituasjoner. Utbygging og innføring av Nødnett er et stort løft for beredskapen i Norge. Hensiktsmessige, sikre og robuste kommunikasjonssystemer er avgjørende for samvirket, understreker Justis- og beredskapsdepartementet i pressemeldingen.

 

Bevare kompetansen

I sin pressemelding sier JD at det er sentralt å bevare det kompetente miljøet som i dag er i DNK for å ivareta oppgaver knyttet til Nødnett og nød- og beredskapskommunikasjon. For å unngå tap av kompetanse videreføres dagens lokalisering.

 

Endring av kundeavtaler

Kundeavtalene for bruk av Nødnett revideres som følge av beslutning om at ansvaret for Nødnett overføres til DSB fra og med 1. mars 2017 og som følge av beslutning om at eierskap til utstyr og løsninger knyttet til Nødnett skal overføres til eiermiljøene i helse- og justissektoren. Les mer om revidering av avtaler

 

 

Les Justis- og beredskapsdepartementets pressemelding her. 

 

Les mer om Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap