Direktoratet for nodkommunikasjon

Om Direktoratet for nødkommunikasjon

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) er et statlig forvaltningsorgan med ansvar for drift og utbygging av Nødnett som hovedoppgave.

Direktoratet ble opprettet 1. april 2007 og er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet. DNK har cirka 100 ansatte og er ledet av direktør Tor Helge Lyngstøl.

 

Vår visjon er "sikker kommunikasjon når det gjelder"

 

DNKs fire hovedmål for 2016 – 2020 er:


1. Nødnett skal oppleves som effektivt, sikkert og robust.

 

2. Alle samvirkeaktører i beredskapskjeden skal ha tilgang til Nødnett. 

 

3. Utvidet bruk og flere tjenester i Nødnett.

 

4. Effektivisering og omstilling. 

 

DNKs virksomhetsidé:

Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har ansvar for at viktige samfunnsfunksjoner har tilgang til et trygt, robust og tidsmessig kommunikasjonssystem for ledelse og samhandling i daglig virke og ved større hendelser.


DNK eier Nødnett og har ansvar for etablering, forvaltning og videreutvikling i tråd med brukernes behov.

 

DNK skal gjennom sin rolle og kompetanse bidra til å styrke samfunnets sikkerhet og beredskap. 


DNKs verdigrunnlag:

DNK kjennetegnes av gjennomføringskraft basert på innsikt, målrettet samarbeid og kommunikasjon.


Visste du at...

  • Nødnett gir økt sikkerhet for beredskaps- og innsatspersonell, og bidrar til et tryggere og mer robust samfunn.
  • Nødnett innebærer en overgang fra gammel, analog radioteknologi til en digital løsning med utvidet funksjonalitet, bedre lydkvalitet og avlyttningssikret kommunikasjon.
  • Nødnett har høyere kapasitet, bedre dekning og bedre talekvalitet enn analoge systemer, samt døgnkontinuerlig drift og overvåkning.
  • Nødnett er robust og fungerer uavhengig av kommersielle mobilnett.
1.0.170.638