Anskaffelser som overstiger den nasjonale terskelverdien blir annonsert på anbudsdatabasen Doffin, mens anskaffelser som overstiger EØS-terskelverdiene blir annonsert på anbudsdatabasen TED. Her kan du til enhver tid holde deg orientert om DNKs og en rekke andre aktørers pågående konkurranser.

DNK benytter Visma TendSign som konkurransegjennomføringsverktøy. Alle som vi gi tilbud i DNKs konkurranser som er annonsert i Doffin eller TED må benytte denne portalen for å levere inn tilbud.

 

På regjeringens nettsider kan du lese mer om det statlige regelverket for offentlige anskaffelser.