For mer informasjon om formatet og fakturering, se følgende nettsider:

 

 

DNKs fakturaadresse:

Direktoratet for Nødkommunikasjon

Fakturamottak DFØ

Postboks 4104

2307 Hamar

 

Organisasjonsnummer: 990 382 840

 

Eventuelle spørsmål knyttet til EHF rettes til Direktoratet for Økonomistyring på e-post elfak@dfo.no