Direktoratet for nodkommunikasjon

Pressesenter

Direktoratet for nødkommunikasjon følger statens prinsipper for kommunikasjon, der målet er at innbyggerne får klar informasjon om sine rettigheter, plikter og muligheter, får tilgang til informasjon om statens virksomhet og blir invitert til å ta del i utformingen av ny politikk og tjenester.

Pressetelefon: 992 08 908

Direktoratet legger vekt på åpenhet og tilgjengelighet for mediene. Vår pressetelefon er bemannet hverdager mellom kl. 06.00 - 22.00, lørdager kl. 09 - 22 og søndager kl. 10 - 22).

 

E-post

presse@dinkom.no

 

Link til vår postjournal finner du nederst på nettsiden.

Visste du at...

  • Nødnett gjør det mulig for en gruppe å snakke uforstyrret på nettet uten at andre nødnettbrukere har adgang til informasjonen.
  • Stortinget vedtok landsdekkende utbygging av Nødnett i juni 2011. I september 2015 var nettet klart til bruk i hele landet.
  • Nødnett er primært et talesamband, og gir også mulighet til begrenset overføring av data.
  • Nødnett er betegnelsen på et digitalt radiosamband for nød- og beredskapsetatene i Norge basert på TETRA-standarden.
  • Nødnett gir mulighet til å kommunisere sømløst på tvers av organisatoriske og geografiske grenser.
1.0.170.638