For høyoppløselige bilder, trykk på den enkeltes bilde.

Tor Helge Lyngstøl

Tor Helge Lyngstøl
Direktør
e-post: tor.helge.lyngstol@dinkom.no

Nina Myren

Nina Myren
leder kunder og beredskap


e-post: nina.myren@dinkom.no

Ann Kristin Høydal Hide
Ann Kristin Høydal Hide
leder virksomhetsstyring og administrasjon
e-post: ann.kristin.hide@dinkom.no
Cecilie B. Løken

Cecilie B. Løken
leder teknisk forvaltning
e-post: cecilie.loken@dinkom.no
Knut Baltzersen Knut Baltzersen
fungerende leder tjeneste- og teknologiutvikling
e-post: knut.baltzersen@dinkom.no


Kommunikasjon  
Gunnel Helmers Gunnel Helmers
informasjonssjef
e-post: gunnel.helmers@dinkom.no