Direktoratet for nodkommunikasjon

Priser og vilkår

For å kunne bruke en radioterminal må alle radioterminaler være tilknyttet et abonnement.

På de påfølgende sidene vil man finne informasjon om selve abonnementsordningen, abonnementene og priser. Vi har også laget en priskalkulator som gir et estimat på kostnadene forbundet med abonnementsordningen. Det finnes også informasjon om hvordan man bestiller et abonnement.

1.0.170.638