Direktoratet for nodkommunikasjon

Abonnement

For å bruke en terminal i Nødnett må det tegnes et abonnement. 

Her finner du forskjellige typer abonnement etter hva slags terminaler og tjenester som skal benyttes.

1.0.170.638