Om Dataabonnement

Med dataabonnement kan du sende og motta data fra teknisk utstyr med den samme robusthet og gode dekningen som ved bruk av talekommunikasjon i Nødnett. Dataabonnement egner seg godt til toveiskommunikasjon med teknisk utstyr. Dette er nyttig i forbindelse med automatisering av overvåking og styring av utstyr. 

 

Hva trenger du? 

Dataabonnement

Radioterminal eller datamodem

 Kontrollromstilknytning*

*For at datamodem og radioterminaler med dataabonnement skal kunne kommunisere med overvåkings- og styringsapplikasjoner er det i tillegg behov for en Kontrollromstilknytning med Data og/eller SDS. 

 

Bestill

Produktet Dataabonnement er under utvikling. Ta kontakt med DNK på e-post brukerhenvendelser@dinkom.no dersom du er interessert i produktet. Det er planlagt lansering våren 2017.