Om M2M / SCADA

I Nødnett kan du sende og motta data fra teknisk utstyr og installasjoner med den samme robusthet og gode dekningen som man opplever ved bruk av talekommunikasjon i Nødnett. Eksempler på bruksområder er SCADA-tjenester (Supervisory Control And Data Acquisition) eller M2M-tjenester (maskin-til-maskin) som innhenting av sensordata, avlesning av alarmer og styring av utstyr.

 

Hva trenger du?

For å få M2M / SCADA-løsninger trenger du følgende: 

  • Dataabonnement
  • Datamodem
  • Kontrollromstilknytning med data
  • Applikasjon eller tjeneste for overvåking og styring av data*
    *Kunden er selv ansvarlig for å anskaffe en slik løsning. På den måten kan kunden sikre at løsningen imøtekommer kundens krav. Før løsningen kan tilknyttes Nødnett, må den være typegodkjent av DNK.

 

Bestill

Muligheten for dataoverføring i Nødnett er under utvikling. Ta kontakt med DNK på e-post brukerhenvendelser@dinkom.no dersom du er interessert i produktet. Det er planlagt lansering våren 2017.