Om posisjonering

 

Posisjonering i Nødnett gir muligheten til å få oversikt over GPS-posisjonen til Nødnettbrukere i egen organisasjon. Radioterminaler med GPS-funksjonalitet kan formidle sin posisjon inn i Nødnett, og ulike applikasjoner og løsninger kan få tilgang til denne informasjonen.

 

Hva trenger du? 

For å få nytte av posisjoneringsinformasjonen i Nødnett trenger du følgende: 

  • Taleabonnement
    Posisjonering er per i dag inkludert i alle våre radioterminalabonnement
  • Radioterminal med GPS-posisjonering
  • Kontrollromstilknytning med posisjonering
  • Applikasjon eller tjeneste som nyttiggjør posisjoneringsinformasjonen.*
    *Kunden er selv ansvarlig for å anskaffe en slik løsning. På den måten kan kunden sikre at løsningen imøtekommer kundens krav. Før løsningen kan tilknyttes Nødnett, må den være typegodkjent av DNK.

 

Bestill

Tilgang til posisjoneringsinformasjon er under utvikling. Ta kontakt med DNK på e-post brukerhenvendelser@dinkom.no dersom du er interessert i produktet. Det er planlagt lansering sommeren 2017.