• Transmisjon/IP-VPN-linje*
  • Kontrollromsløsning**

 

*Tilknytningen til Nødnett skjer via en IP-VPN-linje. Bestilling og leveranse av IP-VPN-linja skjer som en del av etableringen av kontrollromstilknytningen, men kostnaden er ikke inkludert i prisen for Kontrollromstilknytning.

 

** Kunden er selv ansvarlig for å anskaffe sin kontrollromsløsning. På den måten kan kunden sikre at kontrollromsløsningen imøtekommer kundens egne krav til løsningen. Før kontrollrommet kan tilknyttes Nødnett, må det være typegodkjent av DNK. Mer informasjon om prosessen rundt typegodkjenning kommer våren 2017.