Brann har 110-sentraler, hos politiet snakker man om operasjonssentraler. Helse har både store AMK-sentraler og i tillegg sentraler knyttet til akuttmottak og legevakter. Nødetatenes kommunikasjonssentraler er koblet til Nødnett, og gir nødetatene muligheter til å styre personell og ressurser mest mulig effektivt, innen hver enkelt etat og på tvers av etatene. 

 

Kjernen i nødetatenes kommunikasjonssentralløsninger betegnes ICCS (Integrated Communication and Control System) og er en server med betjeningsprogramvare og kommunikasjonsgrensesnitt både mot Nødnett og telenettet. 

 

Løsningen er både et sentralbord for å håndtere anrop fra publikum og et system for å styre ressursene som bruker Nødnett. ICCSen gir operatørene oversikt over radioressurser, radioanrop, talegrupper, innkomne telefoner, telefonkataloger m.v. i en samlet og oversiktlig løsning, og med omfattende funksjonalitet for å dekke nødetatenes operative behov: håndtere og prioritere innkomne telefoner, sette opp telefon-konferanse, identifisere og kommunisere med radio-ressurser, ta imot radioanrop, meldinger, alarmer og posisjon fra radioene, definere og kommunisere med radio-brukere og andre operatører i talegrupper og overvåke og styre operasjoner.

 

Mot hver ICCS er det koblet opp en eller flere klient-PCer med skjerm for hver operatørplass. ICCSen i standardutførelse leveres med et trykkfølsomt betjeningsutstyr (berøringsskjerm). Politi og brann har valgt berøringsskjerm, helse benytter tastatur og mus.

 

Ved sentralene benyttes ICCSen sammen med annet utstyr som ikke er direkte knyttet til Nødnett, som en av flere komponenter (f.eks. PCer med kartløsning eller pasientjournal) i operatørenes totale arbeidsomgivelser.