Målet med sluttbrukerkursene er å gi brukeren kunnskap om hvordan man på best mulig måte bruker radioterminalene, samt innsikt i oppbygningen av nettet og hvordan det virker. Kursdeltakerne lærer også om fleetmap i egen organisasjon, de får kjennskap til sambandsreglementet og hvordan man best samhandler med andre i Nødnett. I tillegg vil deltakerne lære hvordan man utfører enkel feilsøking og vedlikehold av radioterminalene. Hvert kurs blir tilpasset den enkelte organisasjon.

 

Et sluttbrukerkurs foregår i seks timer, enten ved Justissektorens kurs- og øvingssenter (JKØ) i Stavern, i DNKs lokaler i Nydalen eller hos den enkelte organisasjon. Et sluttbrukerkurs koster 7.500 NOK og det er plass til maksimum 20 deltakere per kurs.

 

Behov for opplæring?

Når en ny organisasjon tar i bruk Nødnett er opplæringen en del av innføringsprosjektet og opplæringen planlegges inn i dette.  Men med tiden vil organisasjoner som bruker Nødnett oppleve et behov for å gjennomføre ny opplæring.

 

Har din organisasjon behov for opplæring av nye sluttbrukere? Ta kontakt med opplæringsansvarlig i seksjon for Opplæring, bruk og beredskap på e-post: post@dinkom.no