• Radioterminalen/personsøkeren må være typegodkjent med riktig software og TEA2-lisens.

Før anskaffelsen undersøk om utstyret og software er typegodkjent av DNK. Typegodkjenningen sikrer at utstyret oppfyller tekniske minimumskrav og at vanlige TETRA-funksjonalitet fungerer i Nødnett.

 

  • Vurder behov for tilleggsutstyr og funksjoner i radioterminalen/personsøkeren.

Funksjonelle krav som konstruksjon, funksjoner, batterilevetid, lydkvalitet m.m. må formidles direkte til leverandør av radioterminalen/personsøkeren. Det er opp til hver kunde å teste om funksjonalitet i terminalene og tilleggsutstyr fungerer for operative behov.

 

  • Driftsorganisasjonen må kunne tilby driftstjenester for radioterminalen/personsøkeren

Ved en anskaffelse må det undersøkes om kundens driftsorganisasjonen tilbyr drift av de aktuelle radioterminaler/personsøkere og om kjøp av tilleggsutstyr medfører behov for å reprogrammere alle tidligere anskaffede radioterminaler/personsøkere.

 

Kontakt

Ved spørsmål om kjøp av radioterminaler og personsøkere til bruk i Nødnett, kontakt DNK på post@dinkom.no eller på telefon 23 00 57 00.