Direktoratet for nodkommunikasjon

Typegodkjenning

Alle radioterminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett. Typegodkjenningsordningen sikrer at terminalen har riktig basisfunksjonalitet og at den fungerer godt i nettet.

DNK kontrollerer hvilke radioterminaler og programvareversjoner som er tillatt benyttet i Nødnett. DNK ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester, slik at alle brukere kan finne et produkt som samsvarer med deres behov.  

Hensikten med typegodkjenningen er å:

  • Sikre at terminalen oppfyller tekniske krav for bruk i Nødnett
  • Redusere risiko for brukerne
  • Sikre at terminalen gjør som den skal og ikke forstyrrer andre systemer
  • Teste viktige (sikkerhets)funksjoner for brukerne

 

Information about type approval of radio terminals is also available in english - read more

Visste du at...

  • DNK kontrollerer hvilke radioterminaler og programvareversjoner som til en hver tid er tillatt benyttet i Nødnett.
  • DNK ønsker et bredt utvalg av terminaler og tjenester for bruk i Nødnett
  • Alle radioterminaler og tilhørende programvareversjoner skal godkjennes før de kan benyttes i Nødnett.
1.0.170.638