Sertifikat

Typegodkjenningssertifikatet utstedes i to eksemplarer, der leverandør og DNK får hvert sitt.
 
DNK fører den typegodkjente terminalen inn i sitt register over typegodkjente terminaler.

 

Typegodkjent logo

Leverandør har anledning til, for identiske terminaler til den som er typegodkjent, og med mindre annet er besluttet av DNK, å benytte DNK typegodkjent logo på terminaler eller i informasjonsmateriell også i andre sammenhenger.
 
På anmodning fra DNK, herunder dersom DNK typegodkjent logo etter DNKs oppfatning er misbrukt, skal bruk av typegodkjent logo umiddelbart stanses. Med misbruk menes villedende bruk av DNK typegodkjent logo på/om andre terminaler enn den som er godkjent. Det er ikke misbruk dersom det klart og i nær sammenheng med henvisningen til DNK typegodkjent logo er oppgitt hvilke ulikheter som eksisterer mellom typegodkjent og aktuell terminal.

DNK kan i tilfelle av misbruk av DNK typegodkjent logo kreve at bruk av og merking med DNK typegodkjent logo fjernes i alle sammenhenger der denne har vært benyttet, inkludert fra terminaler og fra informasjonsmateriell.
 
Det er anledning til å be om forhåndssamtykke fra DNK til bruk av DNK typegodkjent logo. Dersom leverandør har innhentet skriftlig samtykke fra DNK kan DNK kun kreve bruk fremover i tid stanset.

 
Last ned logoen for typegodkjenning:

Typegodkjent logo i .eps

Typegodkjent logo med hvit bakgrunn, 250 bildepunkt i bredden

Typegodkjent logo med transparent bakgrunn, 250 bildepunkt i bredden