DNK kan oppheve en eksisterende godkjenning hvis det oppdages alvorlige feil i maskin- eller programvare som vil påvirke sikkerheten i Nødnett eller for brukerne. Dette gjelder også ved oppgradering eller endringer nettverket, for eksempel ved innføring av en ny versjon av Motorola Dimetra infrastruktur.
 
DNK vil informere både leverandør og brukere om eventuell oppheving av godkjenning, om mulig i god tid før en godkjenning oppheves.
 
Beslutninger foretatt av DNK om typegodkjenning og/eller om opphevelse av typegodkjenning kan påklages til DNK innen 10 arbeidsdager, og avgjøres med endelig virkning av direktør i DNK.