Vi ønsker at henvendelsen inneholder følgende opplysninger:

  • Søkerens kontaktdata
  • Hva slags utstyr eller programvare som søkes godkjent
  • Ønsket tidspunkt for eventuell test
  • Andre viktige opplysninger som krever forberedelser

Kontakt

Tore Bergvill

Telefon: +47 982 15 245

Post: Direktoratet for nødkommunikasjon, Postboks 7, Nydalen, 0410 Oslo

E-post: typegodkjenning@dinkom.no