Kravene er felles for alle typer radioterminaler, og omhandler både egenskaper som gir tilgang til Nødnett og funksjoner som er nødvendig for sikker drift.

Les hele dokumentet "Typegodkjenning av radioterminaler - tekniske minimumskrav" under.