Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) leder og koordinerer arbeidet med innføring av Nødnett for brannvesenene og 110-sentralene som del av innføringsprosjekt BRANN i DNK.

Brannvesenet i tall

Totalt finnes det ca. 380 brann- og redningsvesen med totalt ca. 13000 ansatte. Brannvesenene i de store kommunene har heltidsansatt personell, men de fleste brannvesenene (77 %) består av deltidsansatt personell. Ansvaret for brannberedskapen i Norge er lagt til kommunene. Flere brannvesen er interkommunale selskaper, hvor flere kommuner har gått sammen om brannberedskapen i en region. Det er 18 110-sentraler i Norge per oktober 2014.

Nødnettets funksjon i brannvesenet

Nødnett skal dekke brann- og redningsvesenets behov for utalarmering og kommunikasjon mellom mannskapene, 110-sentralen og de de andre nødetatene. Samband og kommunikasjon er en integrert del av brannvesenets daglige oppgaver.