Siden slutten av 1980-tallet har helsetjenesten brukt det analoge helseradionettet til å varsle og koordinere helsepersonell i vakt ved mottak av nødmeldinger. Nødnett skal etter hvert erstatte det eksisterende helseradionettet. Nødnettet gir større muligheter for sikker kommunikasjon og samhandling i helsetjenesten og med de øvrige nødetatene.

Prosjektledelse og drift

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) leder og koordinerer Helsedirektoratet arbeidet med innføring av Nødnett i helsetjenesten. Arbeidet blir gjort i tett samarbeid med de regionale helseforetakene og kommunene.

 

Helsetjenestens driftsorganisasjon – HDO på Gjøvik har ansvar for drift og brukerstøtte av Nødnett til helsetjenesten. De har også bidratt med tekniske ressurser i implementeringsarbeidet.