Brukertjenestesenteret/BDO var opprinnelig et spleiselag mellom de 5 110-sentralene i første utbyggingstrinn av Nødnett. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) overtok ansvaret 1.oktober 2011.

 
Brukertjenestesenteret/BDO er organisert under avdelingen Kunder og beredskap i DNK med avdelingskontor i Moss. 


Brukertjenestesenteret/BDO har ansvaret for:
  • Brukerstøtte og teknisk drift til radioterminaler. 
  • Drift av Nødnett-utstyr på 110- sentraler og andre kontrollrom.
  • Teknisk feilhåndtering 24 timer i døgnet. 
  • Utvikling, bistand og test av ny funksjonalitet. 
  • Håndtering av situasjoner med manglende dekning. 
  • Kursing og prosjektstøtte.  

 

Webløsning for innmelding av feil, etterbestillinger eller endringer

Kunder som har inngått tjenesteavtale for drift av radioterminaler i Nødnett har tilgang til webløsningen for innmelding og oppfølging av saker til Brukertjenestesentet/BDO. Den som står oppført som «radioterminal kontaktperson» i tjenesteavtalen får brukernavn og passord for innlogging. Det sendes et varsel til denne brukerens e-post når en sak oppdateres eller lukkes, eller det er nødvendig med en tilbakemelding for videre sakshåndtering. 

 

Hastesaker utenfor kontortid, som sperring av tapt/stjålet radioterminal eller dekningsutfall, meldes til BTS/BDO vakttelefon: 69 20 41 51.