Det stilles strenge driftssikkerhetskrav til alle parter som bruker Nødnett. DNK følger opp dette ved å godkjenne alle endringer ved utstyret som brukes i tilknytning til Nødnett, og styrer dette ved rammeavtaler, typegodkjenninger og programmerings- og endringsrutiner. 

 
Figuren over viser at det er mange aktører involvert i driften av Nødnett. DNK eier Nødnett og har det overordnete ansvaret for driften. DNK har inngått en driftsavtale med Motorola Solutions som gjelder frem til 2026.
 
Nødnett overvåkes av en døgnbemannet driftssentral og det er landsdekkende beredskap med avtaler om feilretting med kort utrykningstid for teknikere.
 
Helsetjenestens driftsorganisasjon, Politiets fellestjeneste og Kundetjenestesenteret i DNK (tidligere BDO - Branns driftsorganisasjon) drifter utstyr tilknyttet radionettet (kontrollrom og radioterminaler).