Dette omfatter radioterminalene til etatenes mobile enheter og kommunikasjonssentralløsningene til nødmeldesentralene og helsetjenestens legevaktsentraler og akuttmottak. 

 

Nødetatenes driftsorganisasjoner ivaretar drifts- og vedlikeholdsoppgavene for det leverte utstyret, mottar feilmeldinger fra etatens brukere, yter brukerstøtte til etatens brukere og håndterer oppfølging mot leverandørene. Nødetatenes driftsorganisasjoner har ingen rolle i drift av Nødnett.

  • Politiets Nødnett-utstyr driftes av Politiets IKT-tjenester (PIT-samband). 
  • Helses driftsorganisasjon (HDO) på Gjøvik er etablert som en sentralisert driftsfunksjon for helsetjenesten og skal drifte alt Nødnett-utstyr på AMK/113, akuttmottak og legevakter samt radioterminaler i ambulanser og øvrig helsetjeneste.
  • DNK har fått ansvar for å etablere landsdekkende drift av brann- og redningsvesenets og 110-sentralenes Nødnett-utstyr og for andre brukere. DNKs Brukertjenestesenter/BDO har sin hovedbase i Moss.

Driftsorganisasjonene har etablert et sett tjenester for å håndtere kommunikasjon med brukere og leverandører, feilrapportering, sikring av utstyret og planlegging av arbeidet både teknisk og personellmessig:

  • Service Desk - mottakssenter for alle typer henvendelser relatert til radioterminaler og løsninger levert til kommunikasjonssentralene. 
  • Brukerstøtte - hjelp for støtte ved feil, mangler og andre typer henvendelser vedrørende Nødnett-relaterte tjenester.
  • Oppfølging opp mot leverandørene - oppfølging mot driftsoperatør av Nødnett, leverandør av kommunikasjonssentraler og leverandører av radioterminaler 

Når brukerne opplever problemer med radioterminalen eller i kommunikasjonen, det være seg lydkvalitet, problemer med samtaler, manglende dekning eller liknende, melder de fra til sentralen de er tilknyttet (1. linje). Sentralen melder videre til driftsorganisasjonen hvis de ikke kan rette feilen (2. linje). Driftsorganisasjonen melder igjen uløste feil videre til driftsoperatør av Nødnett, dvs. Motorolas operasjonssenter.