Som en del av kontrakten er det utbyggeren av Nødnett, Motorola, som sørger for drift og vedlikehold av basestasjoner, transmisjonslinjer og kjernenett. Denne avtalen gjelder i 20 år fra 2006, da kontrakten ble inngått.
 
Døgnkontinuerlig overvåking, retting av feil, vedlikehold, konfigurering og optimalisering av nettet er oppgaver Motorola har ansvar for.