DNK har i dag ansvaret for drift og brukerstøtte for brannvesenet og nye brukere i Nødnett. Tjenestene er i dag levert av Brukertjenestesenter/Brann Driftsorganisasjon (BTS/BDO) som er ansvarlig for brukerstøtte og teknisk drift av Radioterminaler og kontrollrom.

 

BTS/BDO utfører teknisk feilhåndtering 24 timer i døgnet og er utstyrt med egen IT-arkitektur for enhver tid å kunne kvalitetssikre, drifte, administrere, overvåke, oppgradere, utvikle og teste brukerutstyr knyttet til Nødnett. Se vedlegg 3 i avtalen for ytterligere detaljer for hvilke tjenester BTS/BDO tilbyr per dags dato.

 

I løpet at 2015 må alle brukerorganisasjoner som mottar driftstjenester fra BTS/BDO inngå en «tjenesteavtale for drift av radioterminaler i Nødnett». (Avtalen gir Avtaleparten rett til drifts- og supporttjenester og vil tre i kraft 1.1.2016.) Avtalen vil gjelde spesifikt for driftstjenester relatert til radioterminalene i Nødnett og regulere forholdet mellom brukerorganisasjon og DNK på drift og vedlikehold av selve terminalene.

 

Utfylt avtale skal sendes til DNK på post@dinkom.no innen 1.11.2015.

 

Forpliktelser for drift er regulert i Forskrift om driftsstøttetjenester til Nødnettutstyret ved brannvesenets nødalarmeringssentraler og brannvesenet for øvrig.