– Det var mange som mente og trodde mye, men vi hadde egentlig ingen idé om hva Nødnett innebar, forteller Løkken. – Det vi ble forespeilet var et system som ville innebære mange forandringer, og som kunne være vanskelig å forstå til å begynne med. Og det var akkurat slik det ble, sier Løkken.

 

En del av hverdagen

– Men det ble fort klart at vi hadde fått et talesamband som fungerte veldig bra til vårt bruk. I tillegg var dekningen veldig god, sier Løkken. – I områder vi tidligere hadde hatt dekningshull, var det nå god dekning. Det gir en trygghet i arbeidshverdagen. Hvis jeg havner i en situasjon der jeg må bruke sikkerhetsalarmen, er jeg sikker på at denne kommer frem, understreker han.

 

I over fire år har nå Nødnett vært en viktig del av arbeidsdagen for de ansatte i nødetatene i Østfold. – I begynnelsen brukte vi ofte mobiltelefon ved omtale av persondata. I dag bruker vi Nødnett og en-til-en samtaler til dette, forteller Løkken.

 

– Det hadde vært interessant og sett forskjellen på telefonregningen da og nå, sier han. I dag brukes mobiltelefonen kun i tilfeller der de i den andre enden enda ikke bruker Nødnett, for eksempel legekontorer. – Det er mulig å ringe ut med radioterminalene, men dette er fortsatt litt tungvint, så da velger vi ofte mobil i stedet, forteller Løkken.

 

Forbedringspotensiale

Radioterminalenes brukervennlighet er noe Løkken mener kan forbedres. – Våre førstegenerasjons radioterminaler oppleves som noe gammeldagse i dag, forteller han. – Brukermenyen på den håndholdte radioterminalen er noe tungvint å bruke, og jeg ønsker også at batterikapasiteten hadde vært litt bedre, fortsetter han.

 

– Samtidig er det veldig positivt at det utstyret vi i dag bruker er noe som også brukes i resten av verden. Det er hyllevare, og det koster ikke altfor mye dersom man ønsker nye øreplugger for eksempel. Utstyret har også vist seg å være veldig robust, sier han.

 

Samhandling på tvers

I løpet av de fire årene som Løkken og hans kolleger har brukt Nødnett har han merket et stadig bedre samarbeid mellom nødetatene. – Vi har opparbeidet oss erfaringer og rutiner for samhandling. Første bil på et ulykkessted gir beskjed til alle nødetater på vei om hva som venter. Dette gir oss mulighet til å forberede oss, og senke skuldrene litt siden vi allerede vet hva vi kommer til å møte.

 

–I tillegg er det veldig positivt at andre beredskapsbrukere har tatt i bruk Nødnett. Flere ganger i sommer har jeg vært på oppdrag sammen med Redningsselskapet. Gjennom Nødnett kan jeg nå snakke med de direkte, i stedet for at AMK må ta kontakt med de for meg, forteller han.

 

Stryk det gamle

Til de som snart skal ta i bruk Nødnett har Løkken følgende råd: - Stryk det gamle og tenk nytt! Vær åpne for å endre den oppfatningen dere hadde om systemet før dere tok det i bruk. Det er noe helt annet enn dere kunne forestille dere!