Asker og Bærum brannvesen var med i første byggetrinn av Nødnett.

 

– Vi trodde vil skulle få et nytt nett og nye radioer, sier Hjort.

 

Det viste seg å være mye mer arbeid enn de trodde.

 

– Mange barnesykdommer er ryddet unna etter hvert som systemene har blitt tatt i bruk, understreker Hjort.

 

Arbeidet til de første brannvesenene som gikk inn i Nødnett , forenkler prosessen for nye brannvesener som kommer til.

Ny kompetanse

Innføringen av Nødnett har krevd en annen type kompetanse enn brannvesenet vanligvis har. Blant annet har det vært en krevende oppgave å konfigurere oppdragshåndteringsverktøyet (Vision) slik at de riktige ressursene blir kalt ut til forskjellige hendelsene. 

 

Er det en brann, må bestemte biler kalles ut. Er det en ulykke ved vann, må man ha helt andre ressurser ut til skadestedet. Denne konfigurasjonen settes foreløpig opp lokalt. Prosessen kan med fordel bli enklere, mener Hjort.

 

En tekniker og en egen ressursperson er blitt nøkkelpersoner i arbeidet.

 

– Fordelene med Nødnett er store, sier Anne Hjort.

 

Det er ikke tvil om at ledelsen av operasjonene blir enklere. De som har hatt dårlig radiodekning før, kommer til å få stor nytte av god radiodekning. Det vil nok bli enda mer merkbart utover i landet.

 

Asker og Bærum er et lite, oversiktlig geografisk område, derfor opp-levde vi å ha god dekning før også.

 

– Men i store deler av landet er det jo ikke slik, påpeker Hjort.

Gjør fordelene synlige

Samtidig understreker hun at fordelene ikke nødvendigvis er direkte synlige for alle mannskapene.

 

– Hvis jeg skulle gjort noe annerledes, måtte nok det være å involvere beredskapsavdelingen, mannskapet som rykker ut ved hendelser, i større grad. De største fordelene er kanskje ikke like synlige for dem som for 110-sentralene, som ser umiddelbar nytte. 110-sentralene får mye arbeid i forbindelse med å innføre og ta i bruk Nødnett med alle de nye kontrollromsløsningene, sier Hjort.

 

– Når fordelene er såpass tydelige for dem, er det likevel enklere å godta merarbeidet ved innføringen og endringene i måten det daglige arbeidet gjøres på. Det tar tid og krever øvelse før nye rutiner sitter i ryggmargen på folk. Da er det viktig å vise hvorfor disse endringene er nødvendige, sier Hjort.

 

Hun råder andre som skal ta i bruk Nødnett at de tydelig må vise hvordan Nødnett og de nye kontrollromsløsningene kan bidra til at tredjeperson kan få hjelp, raskere og bedre.

 

– Vi er jo alle først og fremst opptatt av at det skal bli best mulig for tredjeperson, fastslår Hjort.

 

– Brannvesenets innsats er en helhet, fra beskjeden om brann kommer til 110-sentralen – til bilene er på plass og det er vann på første slange, for å si det litt enkelt. Dersom man totalt sett sparer tid er det viktig!