Allerede i 2008 begynte Hagberg å arbeide med Nødnett og var dermed godt kjent med hva systemet innebar. – Jeg forsikret mine kolleger om at dette nye systemet var veldig bra og gav en rekke nye muligheter, forteller han. – Selv om en del var skeptiske i starten, gikk det fort over når de fikk bruke utstyret selv.

 

Teknologi endres og oppdateres

I dag arbeider Hagberg som konsulent ved opplæringsavdelingen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Som en del av et team som bidrar til opplæringen av operatører er hans operative erfaring uvurderlig. – Instruktørene må ha operativ erfaring, slik at de kan dele av sin erfaring med de fremtidige brukerne. I tillegg har vi som mål at instruktørene skal vite mest om det aller nyeste slik at man kan være forberedt på nye ting som kan bli aktuelt å ta inn i opplæringen, forklarer Hagberg.

 

– Selv om den røde tråden i bruken er den samme som i 2010, har det med tiden kommet nye muligheter i systemet forteller Hagberg. – Derfor må vi som jobber med opplæring sørge for å være oppdaterte også på denne fronten.

 

Mange fordeler med Nødnett

– Under opplæringen skryter vi veldig av Nødnett. Det har mange fordeler, sier Hagberg. Han ramser opp: generelt mye bedre dekning, god talekvalitet og større mulighet for samhandling er kun noen av de mange fordelene.

 

I brannvesenene i landet er mange deltidsbrannmenn. Spesielt disse mener Hagberg har fått nytte av Nødnett. – For deltidsbrannmenn er kanskje noe av det viktigste at når de er hjemme og får utvarsling så kan de bare trykke på en knapp for å fortelle at de kommer, sier Hagberg. – Fra at de varsler sin deltakelse kan de også snakke med andre og forberede seg på hva som venter dem.

 

– Dette har også lettet arbeidet for operatørene. Mens man tidligere måtte vente til man var på stedet for å se hvor mange som kom, kan operatørene nå i løpet av sekunder planlegge hendelsen og se hvor mange mannskaper de har tilgjengelig, forteller han.

 

Rom for forbedringer

Likevel kan alltid ting bli bedre.– Det at operatørene i operasjonssentralen kan se hvor innringerne ringer fra, er en mulighet enkelte operasjonssentraler tidligere hadde. Dette er enda ikke tilfelle i Nødnett, men jeg vet at det arbeides for å få til dette også, sier Hagberg.

 

For de som skal ta i bruk Nødnett det kommende året har Hagberg følgende råd: – Sett dere godt inn i sambandsreglementet, og lær dere hvordan Nødnett skal brukes. Dere får et fantastisk nytt verktøy!