Direktoratet for nodkommunikasjon

Innendørsdekning

Nødnett bygges med økt signalstyrke i de 22 største byene og rundt samtlige brannstasjoner for å gi høy sannsynlighet for innendørsdekning.

Innendørsdekning avhenger av byggenes konstruksjon; struktur, fasade, bygningsmateriale og omfang, i tillegg vil avstand og retning til nærmeste basestasjon påvirke. 

 

DNK mener at innendørsdekning prinsipielt sett skal oppnås ved hjelp av faste installasjoner utendørs og uten bruk av faste innendørsanlegg for Nødnett. For å opprettholde kvaliteten i nettet er det viktig å unngå unødvendig bruk av repeatere.

 

Erfaringer med radionettet inne i bygget eller spesifikke innendørsmålinger vil vise om dekningen er tilstrekkelig. 

Visste du at...

  • Nødnett har nær 100 % befolkningsdekning og 86 % arealdekning.
  • Både i det daglige og i en krisesituasjon kan god dekning være avgjørende for muligheten til å yte en fullgod tjeneste og redde liv og helse.
1.0.170.638