Direktoratet for nodkommunikasjon

Om Nødnett

Nødnett er et nytt digitalt samband for politi, brannvesen, helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Med Nødnett får aktørene et robust, avlytningssikret kommunikasjonsnett med god dekning og talekvalitet.

Alle som skal bruke Nødnett må ha egne, godkjente Nødnettradioer. Disse settes opp slik at mange kan snakke sammen i talegrupper, der alle får de samme meldingene. Ingen andre enn de som er gitt tilgang til de enkelte talegruppene skal kunne høre hva som blir sagt.

 

Talegruppene kan settes sammen etter behov slik at politi, helse og brann kan jobbe sammen, eksempelvis ved en større ulykke. Radioene kan også sende og motta tekstmeldinger og brukes til å utveksle mindre datamengder.

Visste du at...

  • Siden Nødnett baserer seg på TETRA, som er en åpen standard, benytter man radioterminaler fra ulike leverandører.
  • Personvernet styrkes av Nødnett gjennom avlyttingssikret nett.
  • Bruk av Nødnett bidrar til styrket beredskap og mer effektiv krisehåndtering.
  • De enkelte brukerne kommuniserer over Nødnett gjennom håndholdte og kjøretøymonterte radioterminaler.
1.0.170.638