Nødnett har strenge krav til dekning og oppetid, og har døgnkontinuerlig overvåkning. Det er bygget inn flere redundans- og sikkerhets-mekanismer i nettet som følge av TETRA-teknologien.

 

Dersom en basestasjon mister kontakt med resten av Nødnett kan denne fortsatt gi lokal dekning til nødnettradioer i området. Nødnettradioer kan også brukes direkte radio til radio, uten å gå via en basestasjon (kalt DMO). De fleste kjøretøymonterte radioer vil ha mulighet til å operere som en lokal basestasjon med begrenset funksjonalitet, enten for å gi lokal dekning eller for å opprette forbindelse fra radioer som kommuniserer lokalt til Nødnett. Mobile basestasjoner vil kunne utplasseres og kobles til resten av infrastrukturen for å etablere tilleggsdekning ved større langvarige hendelser.

 

Reservestrømberedskap i Nødnett

Nødnett bygges med reservestrømberedskap totalt og for hver av de om lag 2 100 basestasjonene. Nødnett bygges i dag ut med minimum 8 timer reservestrøm på basestasjonene. 15 % av disse bygges med 48 timers reservestrøm.

 

Dersom det er et mål at Nødnett skal være operativt så lenge en krise varer, anbefaler DNK at reservestrømberedskapen økes. DNK har utredet flere alternativer for å øke reservestrømberedskapen. Felles for alle alternativene er at reservestrømberedskapen i alle basestasjoner i Nødnett økes til minimum ett døgn for å opprettholde normal dekning og funksjonalitet gjennom de aller fleste tilfeller av strømbrudd.

 

Sikkerhet for brukerne 

Sikkerhetsmekanismer for brukerne omfatter sikkerhetsalarm, posisjonering og ikke minst at det er umiddelbar tilgang til de andre deltakerne i samme gruppe. Radioterminalene er bygget for å være robuste, og det er bygget spesialradioer for bruk under ekstra tøffe forhold. Polititjenestemenn omtaler radioen som sitt viktigste verneutstyr.